WordPress e най-популярния безплатен CMS софтуер за създаване на блогове. CMS служи на потребителите да извършват управлението на съдържанието дори когато те не разбират нито от HTML или CSS. Тази статия ще ви помогне да си инсталирате локален сървър Apache, база данни MySql и да направите първата инсталация на WordPress.

1. Инсталация на локален сървър

В нашия случай инсталацията ще я направим по по-лесен начин—за случая ще използваме безплатен софтуер XAMPP на Apache friends. Може да си го свалите от www.apachefriends.org. Изберете версия според вашата операционна система и инсталирайте. Ако изпозвате Skype, преди стартирането на XAMPP го изключете, или му забранете използването на порт 80 и 443 чрез настройките на Skype.

skype options

След инсталация отворете XAMPP и стартирайте Apache server и база данни MySql.

2. Създаване на база данни

Чрез вашия браузър, на адрес localhost/xampp,

localhost/xamp

в раздела tools отворете “phpMy Admin”.

phpMyAdmin

Обикновенно е нагласен немски език, такаче ако по-добре се ориентирате в английски, нагласете го. Натиснете бутона “Databases”

Button "Databases"

и създайте нова датабаза с уникод utf8_general_ci

3.Инсталация на WordPress

Свалете последната версия на WordPress от www.wordpress.org (на началната страница може да изберете и българска версия).  Копирайте разархивираната инсталация в  C://xampp/htdocs/  и сменете имено й според сайт, който ще създавате.

Във браузъра отворете адрес localhost/”име на папаката“ която току-що преписахте и натиснете  “create configuration file”.

Попълнете данни според следния модел

Пуснете инсталация. След като инсталацията приключи, може да влезете във админ панел, от където ще имате достъп да управлчвате съдържанието на вашия сайт. Как да създадем WordPress тема ще опиша подробно във следващите статии.