WordPress e най-популярния безплатен CMS софтуер за създаване на блогове. CMS служи на потребителите да извършват управлението на съдържанието дори когато те не разбират нито от HTML или CSS. Тази статия ще ви помогне да си инсталирате локален сървър Apache, база данни MySql и да направите първата инсталация на WordPress. 1. Инсталация на локален сървър В [...]