Много изненадващо (поне за мен, като нов потребител на Visual Studio) беше факт, че в тази среда няма оцветяване на думи, които са идентични със от вас селектната дума. Можеби изненадващо беше, че Notepad++, с който до тогава работих, тази функционалност има, въпреки че става дума за не толкова сложен сотуер както Visual Studio. Тази [...]