Имало един индиец – хиндуист – ловец на бисери. Той имал много близък приятел – християнски мисионер, който често му разказвал за Бог, за Месия, за Исус Христос. Ловецът на перли, много размишлявал върху думите на мисионера, но не могъл да рабере, защо да има един единствен начин, по който човек може да спаси безсмъртната [...]