Имало един индиец – хиндуист – ловец на бисери. Той имал много близък приятел – християнски мисионер, който често му разказвал за Бог, за Месия, за Исус Христос. Ловецът на перли, много размишлявал върху думите на мисионера, но не могъл да рабере, защо да има един единствен начин, по който човек може да спаси безсмъртната си душа. И така минавали дни, години…

Един ден ловецът на перли каза на мисионера: ,,Аз съм вече стар. Не мога да се гмуркам в океана за да ловя перли. За много години успях да спестя хиляда рупии. Тези пари ще са ми достатъчни, за да мога да отида до Бенарес, и да платя на брахманите да се молят за моето спасение. Знам, че вие християните, си подарявате всяка година подаръци. И понеже ти си мой приятел, искам да ти подаря един подарък.“ и подаде на мисионера нещо, опаковано в стара хартия – личеше си, че беше опаковано в нея дълго време. Мисионерът отвори подаръка, и видя, че това беше невероятно красив бисер, какъвто никога до сега не е виждал. Погледна индиеца в скъсани стари дрехи,  и каза: ,,Това е много скъп подарък – не мога да го приема от тебе просто така. Позволи ми, поне частично да ти платя за него, или по някакъв друг начин да си го заслужа“. Индиецът отказва каквато и да е отплата, но мисионерът не се предаде. Накрая индиецът се смути и каза: ,,Ти по никакъв начин не можеш да си заслужиш този бисер, нито можеш да ми го платиш, понеже цената е много по-висока, отколкото би могъл да дадеш. Този бисер е изловен от моя единствен син, който заради него, беше прекалено дълго под водата, което в последствие му струваше живота. Цената му – е животът на моя единствен син – заради това не може нито да го купиш, нито да го заслужиш. Може само да го приемеш като дар“. Мисионерът отговори: ,,Много се молих за тебе, Господ да ти помогне да разбереш, че спасението не можеш с нищо да си го купиш, нито да го заслужиш. Никой не може да плати толкова висока цена, понеже тя струва животът на възлюбения и единствен Божий Син, който Бог Отец пожертва, за да можеш и ти да имаш спасението. Това можеш само да го приемеш като дар от любов“.

Тогава индиецът застана безмълвно, гледайки мисионера в лицето. Свлече се на земята и се разплака. От този момент, индиецът остави ловенето на бисери. Не отиде в Бенарес. Стана сътрудник на мисионера, радостно разгласявайки че намери най-скъпия бисер на света.

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.  (Библия Йоан 3:16)

Какво ще направиш ти, с бисера който ти дава Бог? Цената му е животът на Неговия единствен Син – Исус Христос. Ще го приемеш ли, или ще го отхвърлиш?