Много изненадващо (поне за мен, като нов потребител на Visual Studio) беше факт, че в тази среда няма оцветяване на думи, които са идентични със от вас селектната дума. Можеби изненадващо беше, че Notepad++, с който до тогава работих, тази функционалност има, въпреки че става дума за не толкова сложен сотуер както Visual Studio. Тази статия ще ви напъти как да се сдобиете с това удобство, което може много да ви улесни работата във Visual Stuido.

1.решение? plugin!

Плъгин, с който останах доволна, може да си свалите от тук. Повече информация за него ще намерите на официалния сайт на Microsoft. Този плъгин работи за версия 10. Ако вашата версия е по-нова, следвайте указанията в следващите точки. Ако не, може без допълнителни промени да инсталирате плъгина.

2.edit на сваления файл

а) препишете разширението .vsix на .zip

b) разархивирайте .zip и с текстов едитор отворете файл extension.vsixmanifest

c) коригирайте кода по следния начин: след кода

1
2
3
4
5
<VisualStudio Version="10.0">
    <Edition>Ultimate</Edition>
    <Edition>Premium</Edition>
    <Edition>Pro</Edition>
</VisualStudio>

допишете следните редове, в зависимост коя версия на Visual Studio имате (ако имате по-нова версия от 11., пишете и нея по следния начин)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<VisualStudio Version="11.0">
    <Edition>Ultimate</Edition>
    <Edition>Premium</Edition>
    <Edition>Pro</Edition>
 </VisualStudio>
<VisualStudio Version="12.0">
    <Edition>Ultimate</Edition>
    <Edition>Premium</Edition>
    <Edition>Pro</Edition>
</VisualStudio>

d) копирайте файла обратно в .zip файл

e) отново сменете .zip обратно на .vsix

f) пуснете файла за инсталация
Макар че плъгина е много удобен, не е подходящ за black(dark) тема на Visual Studio. Нагледна картинка, как ще изглежда оцветяването на думи след инсталация на плъгина.
SelectHighlight screenshot