(отваряйте във webkit – Safari или Chrome) За упражнение, на лекция по CSS3, имахме поставена задача, да направим въртящо се рубиково кубче. CSS3 ни позволява да постигнем невероятни ефекти, без допълнителен скрипт. За съжаление, към днешна дата, може да се радваме на тези features само в някои праузъри. Ако искате да ви се изобразява крайният [...]